Blog

Maliye Mezunu Ne İş Yapar?

Maliye bölümü, bölüm öğrencilerinin ve maliye mezunu kişilerin de genel olarak tanımladığı şekilde; “biraz mali biraz da hukuk karşımı bir alandır.” Bölüm, hem kamu hem de özel sektör içerisinde yer alan mali konular hakkındaki sorunlara bilimsel yöntemler dahilinde en uygun çözümleri üretebilecek kişileri yetiştirir. 

Bu bölüm içerisinde maliye konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olan kişilerin yetiştirilmesi en ön planda olan hedeflerin arasında yer almaktadır. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde yer alan maliye bir ülkenin içerisindeki her birimin mutlaka gerek duyduğu alanların başında yer alır. Özellikle mali sorunlar bir işletmenin veya bir ülkenin kalkınmasında direkt olarak rol oynayan etkenlerden birisidir. 

Bu nedenle de bölüm mezunları kamuda ve özel sektör içerisinde birçok iş imkânına sahip olur. Maliye bölümünden mezunları ayrıca iktisat mezunlarına eşdeğer de sayılabilir. Alanların benzerliği ve derslerin yakınlığı nedeniyle bir maliye mezununu günümüzde iktisat mezununa neredeyse eş tutabiliriz de denebilir. Yani maliye bölümünden mezun olanlar da rahatlıkla bir işletmenin işletilmesi konusunda maharetini gösterebilecek eğitimle bölüm içerisinde eğitilir.

Maliye Bölümünün Amacı Nedir?

Maliye bölümleri ülkemizde hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık ön lisans eğitimi olarak uygulanmaktadır. Maliye mezunu diplomasıyla birlikte “Maliye Meslek Elemanı” unvanına da sahip olmuş olur. 

İş olanağı açısından en geniş bölümlerden birisi olan bu bölümdeki eğitimin temel amacı, kamu ve özel sektör içerisinde mali konularda gerekli bilgi ve donanıma sahip olan kişileri yetiştirip mali konularda en uygun çözümlerin bulunmasına yardımcı olmaktır.

Maliye Bölümünde Hangi Dersler Görülür?

Maliye bölümü içerisinde başlıca öğretilen derslere; kamu maliyesi, vergi hukuku, hukuk, muhasebe, kamu yönetimi dersleri, işletme ve matematik gibi dersleri dahil edebiliriz. Bu dersler arasından ağırlıklı olarak ise eğitim süresi boyunca maliye ve vergi hukuku derslerinin üzerinde durulmaktadır.

Maliye Bölümü İçin Uygun Muyum?

Maliye bölümü okumak isteyen kişilerin öncelikle akademik alanda başarıya sahip olan bir kişiliği olması gerekmektedir. Maliye bölümü içerisinde temel olarak matematik gibi dersler olacağı ve hesaplama işlemlerinin bolca yapılacak olması nedeniyle kişinin sağlam bir sayısal yeteneğe sahip olması gerekir. 

Matematik derslerinin yanı sıra hukukla ilgili dersler de işlenmektedir. Bu nedenle de kişinin hem sayısal yeteneklerinin yerinde olması hem de aynı zamanda hafızasının güçlü olması bölüm öğrencilerine büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

Eğitim hayatı sonrasında hem özel sektör hem de kamu sektörü içerisinde bolca fırsat bulabilecek olan maliye mezunu genellikle resmi ortamlar içerisinde çalıştığı için kişisel özellikleri itibarıyla bu duruma hazır olmalıdır. 

Eğer tüm bu özelliklerin sizinle de eşleştiğini düşünüyorsanız o halde maliye bölümünü büyük bir zevkle okuyup meslek hayatınıza atılabilirsiniz.

Maliye Mezunu Ne İş Yapar?

Birçok yaygın düşüncenin tam aksine maliye bölümünden mezun olanların büyük bir kısmı çalışma alanı olarak kendilerine kamuyu seçmeyebilirler. Maliye oldukça geniş bir alan olmasının yanı sıra tanım bölümünde de belirttiğimiz gibi bu bölümde eğitim alacak olan kişiler özel ve kamu sektörü üzerinde çalışmak için yeterli donanıma sahip olarak eğitim hayatlarını sonlandırırlar. 

İşin sürekli olması ve daha fazla prestijli görünmesi nedeniyle günümüz de maliye bölümü mezunları devlet sınavlarına girerek kamu sektöründe çalışmayı daha cazip bulabiliyor.

Maliye mezununun çok daha rahat şekilde iş bulması için gözden geçirmesi gereken bazı önemli kriterler vardır. Başarıyla mezun olduktan sonra sizi diğer mezunlardan sizi ayırt edecek en önemli iki özellik vardır. 

Bunlardan birincisi bilgisayar kullanım bilgisidir. Bilgisayar bilginizin yüksek olması bilhassa özel sektör içerisinde sizi diğer rakiplerinize karşı çok daha güçlü kılar. Diğer en önemli kriter ise yabancı dil bilme ve dile hakimiyet oranınızdır. 

Devlet kurumları içerisinde bu kriterler her ne kadar çok önemli kriterler olmasa da özel sektör içerisinde görev almayı düşünen maliye mezunlarının yabancı dil ve bilgisayar kullanım bilgisi önemli bir belirleme kriteri olarak iş dünyasında karşılarına çıkabilmektedir.

Maliye Mezunu Özel Sektörde Ne İş Yapar?

 • Şirketler

Özel şirketlerin mali birimlerinde görev alarak bir şirketin mali durumunu raporlayabilir ve daha iyiye gitmesi için neler yapılması gerektiği hakkında öneriler sunabilir. Bölümden mezun olan kişiler hem yurt içi hem de yurt dışı birçok özel şirket içerisinde çalışabilme olanağına sahiptir.

 • Serbest Çalışma Alanı 

Maliye mezunu kendi ofisini de açarak mali konularda danışmanlık sağlayabilme şansına sahiptir.

 • Danışmanlık 

Mali danışmanlık hizmeti veren özel şirketler ve kuruluşlar bünyesinde iş bulup çalışabilme olanağına sahiptirler.

 • Denetçilik

Maliye bölümü mezunu ne iş yapar sorusunun cevaplarından biri de denetçiliktir. Özel sektör içerisinde yer alan birçok kuruluşta mali denetmen olarak görev alabilirler.

 • Yöneticilik ve İşletmecilik 

Aldıkları eğitim nedeniyle bir maliye mezunu birçok işletmeyi işletebilecek temel yeteneğe ve eğitim bilgisine sahiptir.

 • Özel Bankalar

Ülkemiz içerisinde yer alan özel bankaların birçoğunda yöneticilikten, maliye birimlerine kadar farklı birimler içerisinde görev alabilmektedirler.

 • Muhasebe Müdürü

Özel sektör içerisinde yer alan birçok kuruluş içerisinde muhasebe müdürü veya denetleme elemanı olarak çalışabilirler.

 • Diğer Alanlar

Maliye mezunları ne iş yapar sorusunun özel sektördeki en popüler cevapları yukarıda belirttiğimiz seçeneklerdir. Fakat maliye alanı oldukça geniş bir alan olduğu için bir maliye bölümü mezunu hemen her sektörde ve bilhassa mali işlerin ağırlıklı olduğu alanlarda görev alabilmektedir.

Maliye Mezunu Kamu Sektöründe Ne İş Yapar?

Maliye mezunu olanların büyük bir çoğunluğu devlet sınavlarına girdikten sonra devletin belirli bir birimi içerisinde atanma alabilmektedir. Hem iş alanlarının rahatlığı hem de bölümünde edinilen eğitimi tam olarak uygulayabilme fırsatları açısından geniş olması nedeniyle bölümün mezunlarının büyük çoğunluğu kamu sektörü üzerinde kariyer yapmayı planlamaktadır.

Maliye bölümü mezunlarının yüksek çoğunluğu Maliye ve Gümrük Bakanlığı içerisinde denetleme elemanı olarak görev yapmaktadırlar. Denetleme elemanı olanlar genellikle Bakanlık içerisinde müfettiş, hesap uzmanı, defterdarlık, gelir müdürü, muhasebe müdürü gibi pozisyonlarda görev sahibi olabilirler. 

Şayet uygulama görevi yapıyorsanız o zaman da defterdarlık, gelir müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev alabilirsiniz. 

Bunların yanı sıra maliye bölümü mezunlarının ayrıca görev alabildiği kamu sektörünün diğer en önemli birimlerini de şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:

 • Maliye ve Gümrük Bakanlıkları, 
 • Merkez Bankası, 
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
 • Mahalli İdareler içerisinde, 
 • Belediyeler içerisinde, 
 • Sayıştay içerisinde ve benzeri birçok kamu kuruluşu ve kurumu içerisinde görev alabilmeleri mümkündür.

Bunların dışında yüksek lisans ve doktora seçenekleriyle şartlarını araştırarak maliye mezununun yüksekokul ve üniversiteler içerisinde öğretim görevlisi olarak çalışma olanağına da göz atabilirsiniz.

Ekonomi ve finans alanında daha çok bilgi için diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

reklam ajansı burs özel okul

seyr-i istanbul halic cafe diş hastanesi ne demek undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined