Blog

Alfabetik Sırayla Borsa Terimleri (C-D)

Borsa terimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar için borsa sözlüğü niteliğinde olan bu yazımızda C ve D harfleriyle başlayan kavramları listeledik.  

 • CARİ KUR: 

Gerçek kur; döviz piyasasında günlük olarak döviz alım, satım işlemleriyle oluşur.

 • CARİ ORAN: 

Firmanın kısa sürede borç ödeme gücünü gösteren orandır. Oranın büyümesi firmanın cari borç ödeme gücünün yükseldiği anlamına gelir.

 • CARİ FAİZ ORANI:

 Piyasada fon arz ve talebinin karşılanması sonucu oluşan faiz oranıdır.

 • CARİ VARLIKLAR:

Satılabilir pay senedi ve tahviller, alacaklar, stoklar, kasa ve öteki döner varlıklardan oluşan bütün.

 • CCI GÖSTERGESİ: 

(Commodity Channel Index: Mal Kanal Indeksi)

“CCI” hissenin kapanış fiyatıyla verilen periyod için önceki ağırlıklı ortalamaları mukayese eder. CCI normal şartlarda + , – 100 arasında hareket eder. Bazen + 100`ün üzerine çıkar ve bu duruma (over-bought) aşırı alınmışlık denir. 

Bazen de – 100`ün altına düşer ve bu duruma (over-sad) aşırı satılmışlık denir. Bu durumda CCI – 100 çizgisinin üzerine çıktığında “al”komutu ve + 100 çizgisinin altına düştüğünde “sat” komutu verir.

 • CİRO: 

Şirketler için kullanılması durumunda o şirketin iş hacmini ifade eder.

 • ÇAPRAZ KUR:

Bir ulusal paranın dışında iki yabancı paranın birbiri karşısındaki değiştirilme oranıdır.

 • ÇARPANLAR YÖNTEMİ: 

Borsa terimleri içinde çeşitli fiyat çarpanlara bakılarak yapılan şirket analizidir. 

 • ÇIKARILMIŞ SERMAYE:

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.

 • ÇITIR:

Hisse senedinde küçük alım satımlarda elde edilen kâr.

 • ÇİZMEK:

 Bir kademedeki hisse senedinden tek kalem almak.

 • DEALER:

 Müşterinin emrini Broker’e ileten kişidir.

 • DEFLASYON:

Bir ekonomide toplam arzın, toplam talebi aşması durumudur. Kısaca, enflasyonun tersi. Genel fiyat düzeyleri düşerken ulusal gelir, üretim ve istihdamın da düşmesidir.

 • DEFTER DEĞERİ:

 Bir işletmenin özsermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir.

 • DEĞİŞKEN GETİRİLİ YATIRIM ARAÇLARI:
 1. Hisse senetleri
 2. Yatırım fonları
 3. Kâr-zarar ortaklığı senetleri
 4. Gelir ortaklığı senetleri
 • DESTEK SEVİYESİ: 

Fiyatların düşerken yoğun alımlarla karşılaştığı ve daha aşağıya düşmekte zorlandığı seviyedir.

 • DEVALÜASYON: 

Sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin hükümetçe alınan bir kararla, ulusal paranın dış satın alma gücünün düşürülmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur. İhracatta artış sağlanmasına karşın aynı yabancı para karşılığında daha çok ürünün değiştirilmesi ulusal ekonomi için sömürülmesi anlamındadır.

 • DEVLET TAHVİLİ: 

Borsa terimleri arasında devlet tarafından itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkarılan vadesi 1 yıldan uzun borç senetlerini ifade eder.

 • DEZENFLASYON:

 Sert olmayan deflasyonist önlemlerle enflasyonun sınırlandırılmaya çalışılmasıdır.

 • DİRENÇ NOKTASI:

Borsada, belli bir süreç içinde sürekli bir fiyat artışının yoğun satışlar sonucu durdurulduğu fiyat seviyesini ifade eder.

 • DİKEY ANALİZ: 

Aynı dönem içinde bilanço kalemlerin toplam aktifler içindeki payları ve gelir tablosu kalemleri için net satışlar içindeki payına bakar.

 • DIŞ BORÇLANMA:

Ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak sağlamak, döviz olarak yeni ödeme gücü elde etmek gibi amaçlarla ülke dışındaki yabancı hükümet ya da finans kuruluşlarından karşılıklı ya da karşılıksız geri ödemeli kaynak bulunmasıdır. Türkiye’de dış borç kavramı içinde kamu sektörünün yanı sıra, özel kesimin dış borçları da birlikte anılır.

 • DIŞ DENGE: 

Bir ekonominin dışalım ve dışsatım sonucunda ödemeler bilançosunun açık verip vermemesidir. Dış denge, milli gelir, döviz kuru ve döviz sınırları değişkenlerine bağlıdır.

 • DİRENÇ NOKTASI:

Borsada, belli bir süreç içinde sürekli bir fiyat artışının yoğun satışlar sonucu durdurulduğu fiyat seviyesini ifade eder.

 • DOĞRU ZAMAN: 

Yatırım yaparken, yükselişlerin hemen öncesinde alışlarda, inişlerin öncesinde de satışlarda bulunabilmek, her birikim sahibinde olan doğal bir istektir. Ancak bu isteği engelleyebilmek gereklidir. 

Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, ne kadar uzman bir yatırımcı olursanız olun, piyasa hareketlerinin tümünü doğru olarak tahmin edebilmeniz olanaksızdır. İkincisi de bireysel bir yatırımcı olarak bir kez yanlış tahminde bulunduğunuzda bunun bedeli sizin için çok ağır olabilir.

 • DÖKMEK:

Herhangi bir hisse senedi alan yatırımcıya baskı yaparak geri satış yapmasını sağlamak.

 • DÖNEN VARLIKLAR: 

Şirketin en likit aktiflerini gösterir, yani nakit, nakit benzeri araçlar, alacaklar ve stoklar.

 • DÖVİZ: 

Borsa terimleri arasında hepimizin bildiği bu kavram, ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşıyan menkul değerlere verilen isimdir.

 • DÖVİZ BORSASI:

Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları, ulusal paraların birbirlerine çevrildikleri standartlaştırılmış piyasalar.

 • DÖVİZ KURU: 

Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin parası cinsinden değeridir.

 • DÖVİZ TEVDİAT HESABI: 

Yurtiçi ve yurt dışında yerleşik kişilerin, ticari bankalarda açmış oldukları yabancı para cinsinden mevduata verilen isimdir.

 • DURAN VARLIKLAR: 

Şirketin likit olmayan aktiflerini gösterir, yani uzun vadeli alacaklar, iştirakler ve maddi duran varlıklar.

 • DÜNYA BANKASI:

Bretton-Woods Sistemi’nin ortaya çıkardığı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’dır. Azgelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla borç para vermek ve sermaye yatırımlarını kolaylaştırmak için kurulmuştur. 

Dünya Bankası ya da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası`nın temel amacı, üye ülkelerin gelişmesine yardımcı olacak mali kaynakları sağlamaktır.

 • DÜŞEN TAKOZ FORMASYONU:

Büyük çıkışlardan önce oluşur. Yukarı doğru açısı olan bir üçgen görünümündedir. Takozun uçlarına doğru düşüşün şiddetinde azalma olur. Hacim azalması çok belirgin hale gelir. Takozun düşen direnç çizgisi kırıldığında, çıkış takozun boyunun üçte ikisi kadar olur.

 • DÜŞEN ÜÇGEN FORMASYONU:

Fiyatların düşerken aynı seviyede destek oluşturmasına karşılık çıkarken daha düşük seviyede tepe yapmasıyla oluşan şekildir. Fiyatların belirgin bir değer kaybetmeden önce oluşturduğu formasyondur. 

Formasyonun düşüş hedefi, formasyonun destek seviyesi ile en yüksek direnç seviyesi arasındaki farkın destek seviyesinden çıkarılmasıyla bulunur.

 • DÜZELTME:

 Mevcut fiyat trendinin aksi yönünde oluşan hareketlerdir.

Bugün sizler için en merak edilen ve oldukça sık kullanılan borsa terimleri hakkında bilgi verdik. Sizler için sıraladığımız diğer terimleri de merak ediyorsanız blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

reklam ajansı burs özel okul

seyr-i istanbul halic cafe diş hastanesi ne demek undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined