Blog

Ekonomik Büyüme Nedir? Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Ekonomik büyüme ve ekonomik büyüme oranının nasıl hesaplandığı hepimizin bir sıra merak ettiği bir konu olmuştur. Haberde C ülkesinin ekonomisinin büyüdüğü görüp insanların sefalet içinde yaşadığını görünce bu ülkenin nasıl ekonomik büyüme gösterdiğini ve bunun nasıl hesaplandığını merak etmişsinizdir. Haydi bu kavramlara bakalım, farkını anlayalım!

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyüme, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki dönemsel artış anlamına gelir. Peki, bu ne demek? Bu kısaca GSYİH(Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) olarak ifade edilir. GYSİH, en kısa ve öz ifadesiyle o ülkenin bir dönem içinde ürettiği ve var ettiği mal ve hizmet bütününün parasal karşılığıdır.

GSYİH = Tüketim + Yatırım + Devlet Harcamaları + Net İhracat (İhracat – İthalat)

Peki, kişi başına düşen GSYİH nedir? Bu kavram hayatımıza daha çok etkisi olan bir kavram. Kısacası GSYİH’nın nüfusa bölümü kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla demektir. Kişi başına düşen milli gelir olarak da ifade edilebilir. Hayatın pahalılığı ve enflasyon da içine katıldığı zaman alım gücüne bakılarak refah düzeyimiz hesap edilir. Yine karıştırılan bir kavramla devam edelim.

Ekonomik Kalkınma ve Ekonomik Büyüme Farkı Nedir?

Ekonomik büyüme nedir öğrendik, şimdi ekonomik kalkınma ne demek ona bir bakalım. Ekonomik Kalkınma: Bir ülkenin sanayi kurumlarındaki artış, teknolojideki gelişme, gelir dağılımındaki adalet, fırsat eşitliği ve iş gücündeki kalitenin yükselmesi, rekabet gücünün artmasıyla  belirlenir. Ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik refahının geliştiği bir dönemdir. Ekonomik kalkınma ekonomik büyümeye ihtiyaç duyarken ekonomik büyüme ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duymaz.

Ekonomik Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik büyüme oranı bir önceki yıldaki veya bir önceki dönemdeki değerleri baz alarak(sabit tutarak) şu dönemdeki değerlerle kıyaslayarak hesap edilir. Genelde bu sabitlemeler belirli yılları baz alarak yapılır. 

Formül olarak ifadesiyle,

(Δ GSYİH/ GSYİHt) = (GSYİHt+1 – GSYİHt ) / GSYİHt 

Bu formül kullanılarak bulunan sonucu 100 ile çarparsak büyümenin yüzdesel değerini bulabiliriz. Mesela gerçek GSYİH değerimiz 120 olsun, sabit değerimizi 100 alırsak 120×1=120, 120-100=20 sonra bunu tekrar sabitimize bölelim 20/100=0,2 çıkacaktır. Böylece ekonomik büyüme oranını bulmuş oluruz. 

Bu ve benzeri konularla ilgili daha fazla bilgi edinmek için diğer içeriklerimize göz atmayı unutma!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

reklam ajansı burs özel okul

seyr-i istanbul halic cafe diş hastanesi ne demek undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined